Katalogový list odrůdy - Marella

Export do PDF


Klíček Trs List Květ Hlíza

Morfo-metrické znaky (charakteristiky užívané pro DUS-test)

Klíček
Velikost - 1 (1): střední až velká (6)
Tvar - 2 (2): vejčitý (2)
Intenzita antokyanového zbarvení báze - 3 (3): silná až velmi silná (8)
Podíl modré v antokyanovém zbarvení báze - 4 (4): vysoký (3)
Ochmýření báze - 5 (5): střední (5)
Velikost vrcholu v poměru k bázi - 6 (6): velká (7)
Vzhled vrcholu - 7 (7): střední až otevřený (4)
Antokyanové zbarvení vrcholu - 8 (8): silné až velmi silné (8)
Ochmýření vrcholu - 9 (9): silné až velmi silné (8)
Počet kořenových špiček - 10 (10): střední (3)
Délka bočních výhonů - 11 (11): krátká (3)
Rostlina
Typ trsu - 12 (12): přechodný (2)
Růstový habitus - 13 (13): polovzpřímený (5)
Výška - 23 (28): střední (5)
Četnost květů - 24 (29): střední (5)
Doba zralosti - 31 (36): střední (5)
Stonek
Antokyanové zbarvení - 14 (14): slabé až střední (4)
List
Velikost - 15 (15): střední (5)
Otevřenost - 16 (16): střední (3)
Četnost sekundárních lístků - 17 (17): střední (5)
Zelená barva - 18 (18): střední (5)
Antokyanové zbarvení středního žebra na horní straně - 19 (19): slabé až střední (4)
Druhý pár bočních lístků
Šířka v poměru k délce - 20 (21): střední (5)
Terminální a boční lístky
Četnost srůstů - 21 (22): střední (5)
Květní pupen
Antokyanové zbarvení - 22 (27): velmi slabé až slabé (2)
Květenství
Velikost - 25 (30): střední až velká (6)
Antokyanové zbarvení květní stopky - 26 (31): není nebo velmi slabé (1)
Květení koruna
Velikost - 27 (32): střední až velká (6)
Intenzita antokyanového zbarvení vnitřní strany - 28 (33): slabá (3)
Podíl modré v antokyanovém zbarvení vnitřní strany - 29 (34): není nebo nízký (1)
Rozsah antokyanového zbarvení vnitřní strany - 30 (35): malý až střední (4)
Hlíza
Tvar - 32 (37): oválný (3)
Hloubka oček - 33 (38): mělká (3)
Barva slupky - 34 (39): žlutá (2)
Barva báze oček - 35 (40): žlutá (2)
Barva dužniny - 36 (41): středně žlutá (4)
Antokyanové zbarvení slupky na světle - 37 (42)
(pouze u odrůd se světle béžovou a žlutou barvou slupky):
velmi slabé až slabé (2)

Profily hlízových bílkovin

Profily nativních bílkovin (dle UPOV)

Profily denaturovaných bílkovin

SDS-PAGE Automatická čipová elektroforéza Experion
Oblast patatinu (kDa) 42-45 47-49 49-51 51-53,5 53,5-56,5 56,5-59
Přítomnost píku 1 1 0 0 1 0
Oblast inhibitorů proteáz (kDa) 9 16 18-19,5 19,5-20,8 20,8-22,5 22,5-23,8 23,8-25 28-30,5 31-33 33-35,5 35,5-36,5
Přítomnost píku 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Foto profilů bílkovin

PATANINY ESTERÁZY PEROXIDÁZY Profil po SDS-PAGE Profil po čipové elektroforéze

Profily DNA markerů

Markery založené na analýze mikrosatelitů (SSR)

Foto profilů mikrosatelitů (SSR)

STM 1052 STG BSS STS 1+2 STM 1102 STWIN 12G STM 3015 STM 2005