Katalogový list odrůdy - Tábor

Export do PDF


Klíček Trs List Květ Hlíza

Morfo-metrické znaky (charakteristiky užívané pro DUS-test)

Klíček
Velikost - 1 (1): -
Tvar - 2 (2): -
Intenzita antokyanového zbarvení báze - 3 (3): -
Podíl modré v antokyanovém zbarvení báze - 4 (4): -
Ochmýření báze - 5 (5): -
Velikost vrcholu v poměru k bázi - 6 (6): -
Vzhled vrcholu - 7 (7): -
Antokyanové zbarvení vrcholu - 8 (8): -
Ochmýření vrcholu - 9 (9): -
Počet kořenových špiček - 10 (10): -
Délka bočních výhonů - 11 (11): -
Rostlina
Typ trsu - 12 (12): -
Růstový habitus - 13 (13): -
Výška - 23 (28): -
Četnost květů - 24 (29): -
Doba zralosti - 31 (36): -
Stonek
Antokyanové zbarvení - 14 (14): -
List
Velikost - 15 (15): -
Otevřenost - 16 (16): -
Četnost sekundárních lístků - 17 (17): -
Zelená barva - 18 (18): -
Antokyanové zbarvení středního žebra na horní straně - 19 (19): -
Druhý pár bočních lístků
Šířka v poměru k délce - 20 (21): -
Terminální a boční lístky
Četnost srůstů - 21 (22): -
Květní pupen
Antokyanové zbarvení - 22 (27): -
Květenství
Velikost - 25 (30): -
Antokyanové zbarvení květní stopky - 26 (31): -
Květení koruna
Velikost - 27 (32): -
Intenzita antokyanového zbarvení vnitřní strany - 28 (33): -
Podíl modré v antokyanovém zbarvení vnitřní strany - 29 (34): -
Rozsah antokyanového zbarvení vnitřní strany - 30 (35): -
Hlíza
Tvar - 32 (37): -
Hloubka oček - 33 (38): -
Barva slupky - 34 (39): -
Barva báze oček - 35 (40): -
Barva dužniny - 36 (41): -
Antokyanové zbarvení slupky na světle - 37 (42)
(pouze u odrůd se světle béžovou a žlutou barvou slupky):
-

Profily hlízových bílkovin

Profily nativních bílkovin (dle UPOV)

Profily denaturovaných bílkovin

SDS-PAGE Automatická čipová elektroforéza Experion
Oblast patatinu (kDa) 42-45 47-49 49-51 51-53,5 53,5-56,5 56,5-59
Přítomnost píku 1 1 0 1 0 0
Oblast inhibitorů proteáz (kDa) 9 16 18-19,5 19,5-20,8 20,8-22,5 22,5-23,8 23,8-25 28-30,5 31-33 33-35,5 35,5-36,5
Přítomnost píku 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

Foto profilů bílkovin

PATANINY ESTERÁZY PEROXIDÁZY Profil po SDS-PAGE Profil po čipové elektroforéze
Náhled není k dispozici

Profily DNA markerů

Markery založené na analýze mikrosatelitů (SSR)

Foto profilů mikrosatelitů (SSR)

STM 1052 STG BSS STS 1+2 STM 1102 STWIN 12G STM 3015 STM 2005