Autorský kolektiv

Autorský a řešitelský kolektiv:

Na tvorbě této aplikace se podílel autorský a řešitelský kolektiv z Katedry rostlinné výroby a agroekologie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) a z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) ve složení:

 

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (JU) - vedoucí kolektivu

Mgr. Světlana Sýkorová, CSc. (VÚRV)

Ing. Veronika Bártová, Ph.D. (JU)

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (JU)

doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. (JU)

RNDr. Eva Matějová (VÚRV)

Ing. Alena Nováková, Ph.D. (JU)

Ing. Kateřina Šimáčková (JU)

Ing. Lenka Štočková (VÚRV)

 

Technická spolupráce a tvorba webu:

Ing. Marek Klíč

Dalibor Šimáček

Ing. Jan Cihlář

Ing. Michal Moravec

 

Autoři fotografií rostlinného materiálu:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Ing. Vratislav Žáček, Ph.D.

Ing. Jan Cihlář