Použitá literatura

BÁRTA J. (2002): Studium vlivu dusíkatého hnojení na kvalitu konzumních brambor. Disertační práce. Jihočeká univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 191 p.

BÁRTA J. (2009): Potenciál bílkovin hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.), jeho využití a ovlivnění vybranými faktory. Habilitační práce. Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

BÁRTA J., BÁRTOVÁ V. (2007): Bílkoviny bramboru (Solanum tuberosum L.). Vědecká monografie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 116 p.

BÁRTA J., KUBÁTOVÁ B., ČURN V., DIVIŠ J. (2004): Bílkovinné markery a charakterizace odrůd brambor. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21 (2): 235-240.

COOKE R.J. (1999): New approaches to potato variety identification. Potato Research 42: 529-539.

BÁRTA J., BÁRTOVÁ V., DIVIŠ J. (2009): Využití analýzy bílkovin hlíz na automatické čipové elektroforese Experion pro charakterizaci genotypů brambor. Metodika pro praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 38 p.

BÁRTOVÁ V., BÁRTA J., DIVIŠ J. (2009): Využití bílkovin hlíz analyzovaných na SDS-PAGE pro charakterizaci odrůd brambor. Metodika pro praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 28 p.

CPVO EU (2005): Protocol for distinctness, uniformity and stability tests – Solanum tuberosum L. – Potato. Community Plant Variety Office, European Union, CPVO-TP 23/2, Final (1.12.2005)

CREGAN P.B. (1992): Simple sequence repeat DNA length polymorphisms. Probe 2: 18-22.

ČERMÁK V. (2008): Přehled odrůd bramboru 2008. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno - Národní odrůdový úřad, 128 p.

ČURN V., NOVÁKOVÁ A., ŠIMÁČKOVÁ K., KUBÁTOVÁ B. (2008): Metody izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.). Uplatněná metodika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 52 p.

DENNIS S., GALLIARD T. (1974): Wax ester formation catalyzed by isoenzymes of lipolytic acyl hydrolase. Phytochemistry 13: 2469-2473.

EUR-LEX (2008): Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin. 27. úplné vydání. Úřední věstník C 297 A , 20/11/2008  S. 0001 - 0652 (on-line: http://eur-lex.europa.eu).

HAMADA H., PETRINO M.G., KAKUNAGA T. (1982): A novel repeated element with Z-DNA-forming potential is widely found in evolutionarily diverse eukaryotic genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 79(21): 6465–6469.

HÖFGEN R., WILLMITZER L. (1990): Biochemical and genetic analysis of different patatin isoformes expressed in various organs of potato (Solanum tuberosum). Plant Science 66: 221-230.

KARP A., EDWARDS K. J. (1997): DNA markers: a global overview. In: Caetano-Anollés G., Gresshoff P. M. (eds.): DNA Markers. Protocols, applications, and overviews. Willey-Liss, New York, 364 p.

LAEMMLI U.K. (1970): Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 227: 680-685.

MAURIA S. (2000): DUS testing of crop varieties - a synthesis on the subject for new PVP-opting countries. Plant Varieties and Seeds 13: 69-90.

MORGANTE M., OLIVIERI A.M. (1993): PCR-amplified microsatellites as markers in plant genetics. Plant J. 3, 175-182.

NOVÁKOVÁ A., ŠIMÁČKOVÁ K., KUKOLÍKOVÁ B., BÁRTA J., ČURN V. (2008): SSR and rettotransposon based markers and its application to potato varieties identification. – XX Int. Congress Genetics, Berlin, Germany, July 12-17, 2008, p. 76.

POTS A.M. (1999): Physico-chemical properties and thermal aggregation of patatin, the major potato tuber protein. Ph.D. thesis.Wageningen Agricultural University, Wageningen,The Netherlands, 123 p.

POWELL W., MORGANTE M., ANDRE C., HANAFEY M., VOGEL J., LINGEY S., RAFALSKI A. (1996): The unity of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Mol Breed 2: 225-238.

RACUSEN D. (1984): Lipid acyl hydrolase of patatin. Canadian Journal of Botany 62: 1640-1644. 

RAMEL C. (1997): Mini- and Microsatellites. Environmental Health Perspectives, 105 (Suppl. 4), 781.

STEGEMANN H., LOESCHKE V. (1976): Index of European potato varieties. Identification by electrophoretic spektra (bilingual). Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land u. Forstwirtschaft 168: 1-125.

SÝKOROVÁ S. (2002): Kontrola odrůdové deklarace –nástroj pro ochranu spotřebitele. Úroda 50 (2): 8-9.

SÝKOROVÁ S. (2008): Katalog alel pataninů, esteráz a peroxidáz v ČR registrovaných odrůd brambor. VÚRV, v.v.i., Praha, 30 p. (ISBN: 978-80-87011-88-1)

SÝKOROVÁ S., BRADOVÁ J. (2007): Identifikace odrůd brambor pomocí elektroforézy proteinů a enzymů. Úroda 55 (9): 26-27.

SÝKOROVÁ S., BRADOVÁ J., FÉR J. (2005): Metodika využití  elektroforézy hlízových proteinů pro identifikaci odrůd brambor (Solanum tuberosum L.). Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ISBN 80-86555-74-7, 31 p.

SÝKOROVÁ S., MATĚJOVÁ E. (2006): Characterisation of potato (Solanum tuberosum L.) varieties by electrophoresis of tuber proteins. Czech J. Genet. Plant Breed. 42 (4): 142-146. 

SÝKOROVÁ S., MATĚJOVÁ E. (2006a): Characterisation of potato (Solanum tuberosum L.) varieties by electrophoresis of tuber proteins. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 42: 142-146.

SÝKOROVÁ S., MATĚJOVÁ E. (2006b): Potato tuber proteins and enzymes and their utilization for objective identification of potato varieties. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 11, Proceedings of the "IX ESA Congress", 4-7 September 2006, Warszawa, Poland, pp. 767-768.

UPOV (2002): UPOV Technical Working Party for Agricultural Crops, 31. Session, September 23-27, 2002, Rio de Janeiro (Draft Test Guidelines for Potato, Doc. TG/23/6-Proj1).

ZHU K., NGUYEN M., STRONG W. AND WHITMAN-GULIAEV CH. (2005): Protein Sizing, Quantitation, and Analysis Using the Experion Automated Electrophoresis System: A Comparison with SDS-PAGE. Bio-Radiations 117: 22-25.

ZHU K., STRONG W. (2006): ExperionTM automated electrophoresis system and the Experion Pro260 analysis kit: accurate and reproducible protein sizing and quantitation in the presence of high salt concentrations. Bio-Rad bulletin 5328. Bio-Rad Laboratoriem, Inc., Hercules.